Putopisci Azije za Semerkand su nerijetko koristili termin ''glavni grad svijeta''. Opisujući ga, govorili bi sljedeće: 'Semerkand je jedan veličanstven grad, koji osvaja starim građevinama, prekrasnim džamijama i turbetima koji posjeduju nesvakidašnju ljepotu.' 

Semerkand je jedan od najstarijih gradova srednje Azije.  Njegovo prvo ime je bilo Marakan. Zbog svog geografskog položaja i prirodnih dobara Semerkand je uvijek bio meta velikih vojnih sila. 329. godine prije milada se nalazi pod vladavinom Aleksandra Velikog, u 6. stoljeću prelazi u ruke azijskih turaka a u 8. stoljeću dolazi pod vlast muslimana i tada doživljava svoj procvat. Poslije dolazi pod okupaciju  Samanida, zatim preuzimaju Karahanidi, potom Selćuci i Harzem Šahovi. 

Poslije dolazi pod okupaciju Mongola i biva potpuno uništen.  Nakon toga u periodu Timura ponovo oživljava. 1365 godine Timur ponovo podiže i gradi ovaj grad te ga proglašava glavnim gradom Ozbekistana.  Glavni grad ostaje do 1930. godine. Danas iako to nije, nimalo nije izgubio na svojoj vrijednosti i važnosti. 

Voditelj: Stalno se govori o hizmetu, kaže se ‘hizmeti da bi bio insan’. Ili ‘hizmet je nimet.’ Kad kažemo hizmet šta iz tog trebamo razumjeti?

S.Saki: Naravno prije nego kažemo ‘hizmet’, moramo znati da postoji ključ za hizmet, iako smo slušali mnogo o hizmetu, možda ne znamo kakav je to ključ, a znamo da bez tog ključa ne može… Zato prije nego li se upustimo u kakav hizmet i prije nego li otpočnemo sa nekim hizmetom, moramo voljeti taj hizmet. Ljubav je vrlo važan faktor. Ona je taj ključ. Čovjek koji nema ljubavi i ne voli, njegov život nema smisla. Naravno sebe ne stavljamo u tu klasu ljudi koji imaju takvo srce...

Semerkand je pokrenut za sve one koji su zaljubljenici u Allaha bez obzira na mjesto gdje se nalazili te je tako stekao jedno posebno mjesto u srcima ljudi. Semerkand je u očima arifa jedna zastava hizmeta ljudima, jedan pomoćnik, prijateljsko sjećanje, izvor nadahnuća, znanja, humanosti i edeba.

Semerkand je srž duhovnosti. On je jedan božanski rahmet kojeg je Allah, dž.š. spustio na srca svojih voljenih robova.  Sa tim rahmetom mrtva srca se bude, razuzdani nefsovi preodgajaju, srca pokorna dunjaluku usmjeravaju ka Allahu, a oči liječe od duhovnog sljepila. Sa tim rahmetom čovjek postaje pravi insan,  spašava se robovanja stvarima i hevama(strastima) te zadobiva slobodu. Ukratko, sa tim rahmetom srca se čiste od loših osobina, čovjek se ukrašava lijepim ahlakom, zatim kuša pravu slast islama, sazrijeva i zadobiva milost za sebe i postaje sam milost za one oko sebe. Semerkand je jedna škola odgoja uspostavljena radi širenja ovog božanskog rahmeta i ljubavi  prema čitavom čovječanstvu.

Šta znači riječ 'menzil'?

1. Jednodnevni put, konak, mjesto gdje se konači, gdje se staje na putovanju da bi se odmorilo.

2. Razdaljina koju pređe projektil/metak; tatarska pošta 2. odmorište, poštanska stanica (gdje su se mijenjali konji) 3. daljina dejstva, domet (oružja)

3. Konačište, svratište, gostionica. Rastojanje između dva konačišta; jednodnevni put

4. Cilj koji se želi postići

Naša firma "SEMERKAND" d.o.o. Sarajevo se bavi izdavaštvom, dizajnom i video produkcijom, te izdaje dosta korisne lierature za sve uzraste uključujući porodični mjesećni časopis "SEMERKAND", knjige, slikovnice i vaktije.

Više o "SEMERKAND" d.o.o.možete saznati na web stranici www.semerkand.ba

Naša humanitarna organizacija "BEŠIR" šalje svoju pomoč u skoro sve dijelove svijeta. U BiH je u saradnji sa našim organizacijama "SEMERKAND" , "UKBA" i "NAKIŠ GIDA" organizovali više humanitarnih akcija. Neke od njih su slanje i podjela hum. paketa, organizacija klanja i podjele kurbana, orgnizacija humanitarne prodaje tekstilne robe KERMES-BAZAR, učešće u hum. akcijama za pomoć poplavljenim područjima....

Najpoznatije firme koje su osnovane su “SEMERKAND” koji se bavi izdavaštvom, dizajnom i video produkcijom, “SEMERŠAH” koji se bavi turizmom i odlascima na Hadž i Umru, Svjetska humanitarna organizacija “BEŠIR”, Međunarodna humanitarna vakufska organizacija “UKBA” koja djeluje u čitavom svijetu te uvezuje i pomaže džemate širom svijeta, Tvornica prehrambenih artikala “NAKIŠGIDA” i mnogi drugi. Osnovana je i Svjetska privredna komora “TUMSIAD” u koju se uključilo oko 12000 firmi iz cijelog svijeta.

Sve ove firme su u suštini dobrotvorne/humanitarne jer čitav profit ide u nove društveno korisne projekte.

Stranica 1 od 2

Pretraga