Mevlud

Riječ  ''mevlud'' u rječniku nosi značenje ''vrijeme i mjesto rođenja'', a među muslimanima podrazumijeva dan Poslanikovog a.s. rođenja – 12 Rabiulevel 571. godine po miladu. Prema vjerodostojnim predajama taj dan je bio ponedjeljak. Ibn Abbas r.a. kaže:

''Resulullah s.a.v.s. je na dunjaluk došao u ponedjeljak. U ponedjeljak mu je dato poslanstvo. Hidžru iz Mekke u Medinu je učinio u ponedjeljak, i u ponedjeljak je preselio na ahiret.'' (Ibn Redžeb el Hanbeli, Letaifu'l-Mearif)

Prva obilježavanja dana Poslanikovog rođenja

Za vrijeme Poslanikovog života, dan njegovog rođenja se nije proslavljao, međutim taj dan su provodili u postu. Prva obilježavanja Poslanikovog rođenja su počela u vrijeme četvorice halifa. Imam Sujuti,  i Ibn Hedžer el Askalani r.a. u svojim djelima o mevludu navode da je to period kada se počela pisati i recitovati poezija u kojoj se hvali Poslanik s.a.v.s. i njegove osobine.

Sejjid Abdulhakim Arvasi k.s. u vezi sa počecima mevluda navodi sljedeće:

''Hz. Ebu Bekir i hz Omer su na dan Poslanikovog rođenja okupljali ljude u svojim kućama i pripovijedali priče i događaje u vezi Poslanikovog rođenja.''

Generacije koje su dolazile poslije njih, pogotovo velikani tesavufa, također su veliku važnost pridavali obilježavanju ovog datuma.

 

"Ko pokaže hurmet, naići će na rahmet''

Evlije i alimi ovog ummeta su oduvijek pridavali važnost obilježavanju ovog datuma i druge su podsticali da to čine. Prenosi se da je Hasan Basri k.s., jedan od velikana tabiina, rekao sljedeće:

''Da imam zlata koliko je brdo Uhud, želio bih da ga potrošim na proslavu Poslanikovog rođenja.''

Poznati alim Fahruddin Razi r.ah. kaže:

''Ako neko prouči mevlud na sol, pšenicu ili neku drugu hranu, zasigurno će na toj hrani biti veliki bereket. I gdje god da dospije ta hrana, dospjet će i bereket zajedno sa njom.''

Poznati učenjak hadisa Imam Sujuti r.ah. u vezi sa mevludom kaže: ''U kojoj kući, mesdžidu ili mahali se prouči mevlud, zasigurno će to mjesto okružiti meleki i prosuti fejz na one koji se tu nalaze. Uzvišeni Allah će ih obasuti Svojim rahmetom i zadovoljstvom''

Nakšibendijski Sadati također veliku pažnju pridaju mevludu. Poslanika s.a.v.s. se trebamo sjećati i spominjati ga mnogo više nego što je to jedan dan u godini. Shodno tome Sadati, ne samo na dan Poslanikovog rođenja, nego i u raznim drugim prilikama uče mevlud, podstiču druge da uče, idu na mjesta gdje se uči i slušaju ga sa velikim poštovanjem i ljubavlju. Ponekad učenike iz medrese pozivaju u svoju kuću da prouče mevlud. Nekad oni prouče prvi dio a ostatak prepuštaju učinicima. Na mjesto gdje se uči stavljaju namirnice koje poslije dijele svima a pogotovo učenicima. Donose čak iz ostave rižu, bulgur i druge namirnice, stavljaju ih na mjesto gdje se uči mevlud da poprime taj bereket a zatim ih vraćaju na mjesto.

 

Milost svjetovima – hz. Muhammed Mustafa s.a.v.s.

Allahov Poslanik je bio krajnje milostiv i blag. Njegovo srce bilo je puno milosti, suosjećanja i ljubavi. Uzvišeni Allah ga je takvog stvorio. Stoga su se na njegovom mubarek licu nerijetko mogle vidjeti suze. Posebno je bio milostiv kada je ummet u pitanju. Uzvišeni Allah o tome kaže:

''Došao vam je poslanik jedan od vas, njemu mnogo teško pada da naiđete na teškoće. Mnogo vas voli. Prema vjernicima je mnogo blag i milostiv.'' (Ali Imran, 3/159)

On s.a.v.s. je bio milost svima. Allah uzvišeni ga je poslao kao milost svjetovima. On je bio onaj koji je imao najviše milosti prema ljudima, ukazivao i pozivao ih na dobro i odvraćao od zla zalažući se za njihovu dobrobit. I u tome se nikada nije umarao niti posustajao.

 

''Silom ih vode ka džennetu...''

Na povratku sa Hudejbije, bilo je mnogo zarobljenika. Oni koji su bili zaduženi za taj dio posla, zarobljenicima u svezali ruke i vodili ih prema Medini. Poslanik s.a.v.s. ih pogleda, nasmija se i reče: ''Baš čudno! Zavezali im ruke i silom ih vode prema džennetu, a oni ne žele da idu.'' Kada su zarobljenici vidjeli da se Poslanik s.a.v.s. smije, pomislili su da im se podsmijava, te počeše da pričaju među sobom:

'Pogledajte tog Poslanika! Za njega kažu da je milost svim svjetovima a vidite šta je nama učinio. Ušao je u naše mjesto, razorio naše domove, svezao nam ruke i još nam se smije u lice!''

Uzvišeni Allah je Poslanika obavijestio o ovom te im Poslanik s.a.v.s. priđe i reče:

'Ja nisam vojsku na vas pokrenuo da bih vas ubio, nego da bih vas spasio. Moj cilj nije da osvojim vaše gradove nego da osvojim vaša srca. Vi ste sagradili kuće nad džehennemom, u kufru i nepokornosti, a ja želim da vam sagradim dvorce u džennetu. Ja sam vas uzeo za ruku i vodim ka džennetu, a vi se otimate i želite da idete u vatru. Tome sam se nasmijao''

 

Karakteristike svojstvene samo hz. Muhammedu s.a.v.s

Uzvišeni Allah je njemu dao neke karakteristike koje nije dao ni jednom drugom poslaniku. Spomenut ćemo neke od njih. Resulullah s.a.v.s. je rekao:

''Meni je dato pet stvari što nije dato nikom prije mene:

1.       Allahova pomoć od koje se u srca dušmana ulijeva strah na udaljenosti od mjesec dana

2.       Zemlja je za mene učinjena mjestom na kojem se klanja namaz, i sredstvom čišćenja od nečistoće. Ko od moga ummeta uđe u jedan namaski vakat neka klanja na mjestu gdje se nalazi

3.       Plijen je jedino meni učinjen dozvoljenim, nijednom poslaniku prije mene to nije bilo halal

4.       Dato mi je pravo velikog šefaata

5.       Poslanici prije mene, bili su poslani samo svom narodu, a ja sam poslan cijelom čovječanstvu'' (Buhari)

Resulullah s.a.v.s. je kod Allaha prvi kome je dato poslanstvo a posljednji koji je poslan kao poslanik. Uzvišeni Allah je Muhammedu s.a.v.s. dao poslanstvo još dok hz. Adem nije bio ni stvoren. Kada bi Poslanika s.a.v.s. upitali: ''Kada ste postali Poslanik?'' On s.a.v.s. bi odgovarao:

''Još dok je Adem bio između ruha i tijela, tj dok nije bio ni stvoren'' (Ahmed)

A poslanstvo je s njim upotpunjeno i završeno. Poslanik s.a.v.s. se u Kur'anu spominje kao ''Hatemun-Nebijjin'' što znači posljednji od poslanika.

To što će hz. Isa ponovo doći na zemlju, ne mjenja ovo svojstvo Poslanika s.a.v.s. Jer hz. Isa će doći kao sljedbenik vjere koja je poslana Muhammedu, bit će njegov ummet, neće doći sa novom vjerom niti će postupati po Inđilu koji je po njemu poslan. On a.s. će kršćane i jevreje pozvati u Islam, a sabljom će se boriti protiv onih koji ne prihvate.

Sve mudžize koje su bile, završene su, osim mudžize zvane Kur'an i kerim. Mudžiza Kur'an ostaje do Sudnjeg dana, nepromjenjiva. A  najbrojniji ummet na Sudnjem danu bit će Poslanikov ummet.

Resulullahov ummet i poziv u vjeru će neprestano biti prisutan, sve do Kijameta. Vjera koja je sa njim došla neće se iskriviti, ostat će sačuvana sve do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah se obavezao na čuvanje Kur'ana časnog, a čuvanje Kur'ana obuhvata i čuvanje sunneta koji je tefsir/objašnjenje Kur'ana. Jer bez sunneta, nemoguće je ispravno razumjeti i živjeti Kur'an.

Allah Teala uvijek će stvarati halife, rabbani alime koji će Njegovu vjeru prenositi sa generacije na generaciju.  U svakom vremenu postojat će skupina ljudi koji će istinski živjeti vjeru, predstavljati je i širiti. Ovo je također nešto što je dato samo našem Poslaniku s.a.v.s.

U vezi toga Poslanik s.a.v.s. je rekao:

''Narodu Benu Israila su slani poslanici. Kada bi jedan preselio na ahiret na njegovo mjesto bi bio poslan drugi. Međutim, sa mnom i sa mojim ummetom nije tako. Nakon mene neće doći nijedan poslanik ali će uvijek biti halife (koji će u moje ime obavljati vazifu iršada), i njih će biti mnogo.

 

Kevser

Prenosi se da se Resulullah s.a.v.s. jedne prilike obratio Allahu riječima: ''Ja Rabbi! Ibrahima si izabrao za Svog dosta (halila). Sa Musaom si razgovarao. Koja je počast koju ćeš meni dati?''

Pa je spušten ajet: ''Zar te nismo kao jetima u zaštitu uzeli...?'' Ali Poslanik s.a.v.s. se nije zadovoljio sa tim, želio je više. Nakon toga je objavljen ajet: ''Tebi smo dali Kevser'' Alimi su ovaj ajet protumačili na različite načine. Neki su rekli da je Kevser (mnogo dobro ), rijeka u džennetu. Neki su rekli da je to brojnost ummeta, neki da se to odnosi na brojnost alima u ummetu, a neki da je to Kur'an – u kojem su sadržana sva dobra ovog i onog svijeta.

Resulullah s.a.v.s. je i nakon ovog tražio više. Tražio je, jer je znao da kada je Allah u pitanju, uvijek se traži više. Onaj ko se na Allahovom putu zadovolji sa onim što je postigao, ostaje samo na tome. Ne dobija više.

Nakon toga Džebrail a.s. je došao i rekao Poslaniku s.a.v.s.:

''Uzvišeni Allah ti šalje selam i kaže: ''Ako Sam Ibrahima izabrao za halila, ako sam sa Musaom razgovarao, tebe sam učinio Svojim voljenim (Habib). Kunnem se izzetom i dželallom, niko mi nije kao moj voljeni.''

Tada je Poslanik s.a.v.s. odahnuo potpuno zadovoljan. (tefsir Ibn Adžibe)

Poslanikovo napredovanje po pitanju deredža i dalje traje. Svaki put kada neko učini neki hajr, od toga se piše i njemu s.a.v.s. Koliko ummet više radi i čini djela toliko se njegove mertebe uzdižu.

 

''On je čovjek... ali nije kao bilo koji čovjek''

Kada je u prisustvu hz. Ebu'l-Mevahiba Šazelija neko o Poslaniku s.a.v.s. rekao riječi poput: ''On je čovjek poput nas...''

Hz. Šazeli je na to odgovorio stihovima:

Muhammed bešer la ke'l-bešer                                                                                                                                                            

Bel huve jakutun bejne'l-hadžer

(''Muhammed je čovjek, ali on nije kao bilo koji čovjek. On s.a.v.s. je među ljudima kao rubin među kamenjem'')

Tu noć je u snu vidio Poslanika s.a.v.s. kako mu govori: ''O Ebu'l Mevahib! Zbog stihova koje si rekao Allah je oprostio i tebi i svima koji su bili u tom medžlisu''

 

Počast i blagodat dana čovječanstvu

Najveća blagodat koju je Allah dao ovom ummetu jeste to što im je poslao hz. Muhammeda kao poslanika i uputio ih na pravi put. Uzvišeni Allah u ajetu kaže:

''Uistinu je Allah veliko dobročinstvo i milost (lutf) učinio vjernicima kad im je između njih poslao Poslanika koji će ima Allahove ajete govoriti,o čistiti ih i podučiti ih Knjizi i mudrosti. A oni su prije njega bili u velikoj zabludi. '' (Al-i Imran 3/164)

Biti ummet poslanika Muhammeda je velika čast i blagodat. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''A izzet/veličina, nadmoć, čast, pripadaju Allahu, Resulu i vjernicima'' (Munafikun,8)

Poslanik s.a.v.s. u hadisu kaže: ''Na Sudnjem danu ja i moj ummet ćemo stajati na uzvišenom mjestu koje će moći vidjeti sva stvorenja. Svi će željeti da budu sa nama, da budu od nas...'' (Ibn Kesir, tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim)

Neka je beskrajna hvala uzvišenom Allahu koji nas je učinio ummetom Muhammedovim s.a.v.s. I neka mu je beskrajna hvala što nam je nasib učinio da ga slijedimo. Molimo Ga da nas ne odvoji od njegovog puta i da nam nasib učini da se na Sudnjem danu svijetla obraza okupimo pod njegovom zastavom. Da nas ne odvoji od Resulullahovih varisa Sadati kiram, kako na ovom tako ni na onom svijetu. Amin!  

 

 

 

 

 

 

Pretraga