Ljubav prema Ehl-i bejtu

Da bi se označila porodica hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem, upotrebljavali su se izrazi poput Ehl-i bejt, Al-i Resul, Al-i Muhammed, Itretu-n-nebijji. Među ovim izrazima najrašireniji je Ehl-i bejt.

Izraz Ehl-i bejt u arapskom jeziku ima fleksibilnu strukturu. U najužem svom značenju označava čovjekovu porodicu, to jest, njegovu suprugu i djecu, a u najširem značenju označava čitavu čovjekovu rodbinu i pleme.

Prije Stoljeća sreće (Asr-i saadet), u vrijeme džahilijeta, u arapskom društvu izraz Ehl-i bejt se koristio za označavanje vladajuće plemenske porodice. U Stoljeću sreće za označavanje hazreti Pejgamberove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice koristila su se dva izraza: Ehl-i bejt i Al-i Bejt. Poslije tog Stoljeća sreće pa do naših dana, kada bi se upotrijebio izraz Ehl-i bejt, izravno bi označavao porodicu Resul-i Ekrema te je postao i termin. Članovi porodice koji su dijelili isti dom sa Resulom, sallallahu alejhi ve sellem, obrazuju njegov Ehl-i bejt.

 

Hazreti Pejgamberov, sallallahu alejhi ve sellem, Ehl-i bejt su njegove supruge, djeca, svi potomci - muški i ženski, Hašimimovići i Muttalibovići, to jest, njegove amidže koji su primili islam i slijedili ga, njihova djeca, potomci i druga rodbina.

Danas se izraz Ehl-i bejt uglavnom koristi za osobe koje dolaze iz roda hazreti Pejgamberovih, sallallahu alejhi ve sellem, unuka – hazreti Hasana, radijallahu anhu, i hazreti Husejna, radijallahu anhu.

''Sejjid'' znači gospodin, ugledan, uljudan, poglavar. Ali kao izraz to jedna osobina i titula koja označava osobe čije porijeklo doseže do hazreti Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, preko hazreti Husejna, radijallahu anhu, unuka Prvaka cijelog čovječanstva – hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem.

''Šerif'' znači visina, plemstvo, čast, neko ko ima visok stepen i položaj, duhovna visina i veličina. Do vremena Abbasija izraz šerif - množina ešraf - se koristio za potomke Hašima i Ebu Taliba, a naročito za one koji dolaze iz roda hazreti Hasana i hazreti Husejna, radijallahu anhuma.

Počev od drugog hidžretskog stoljeća kazati ''šerif'' podrazumijevalo je one koji dolaze iz roda hazreti Hasana, radijallahu anhu. ''Šerif'' se govori onima koji dolaze iz roda hazreti Hasana, radijallahu anhu. (S. Mubarek Erol, Kurtulus Gemisi Ehl-i Bejt)

Istinski nasljednici hazreti Pejgambera

Alimi Ehl-i bejta koji su postupali po znanju su istinski nasljednici hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem. Jer, Poslanik milosti, sallallahu alejhi ve sellem, je sa svojim nurli nazarom/svijetlim pogledom svome Ehl-i bejtu omogućio da postigne visoke položaje. Bez sumnje, najveći udio od tog nazara i bereketa su oni uzeli. Također, istinski nasljednici Ehl-i bejta su taj nazar i nur uzeli u nesljedstvo od hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem. Jer, prvi članovi Ehl-i bejta su i fizičkim i srčanim očima gledali u nurli lice hazreti Pejgambera – Poslanika milosti – sallallahu alejhi ve sellem, primili su božanski nur iz njegovog srećnog srca, zadobili su rabbani/božansku spoznaju.

Kada bi ih pogledao hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, koji je uočavao Allahovu ljepotu i Njegove najveće ajete, srca Ehl-i bejta bi se otvarala, njihov iman bi jačao, njihovo ubjeđenje se povečavalo, vesvese nestajale i srca ljubavlju punila. Oni su i učili od hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem, i rasli u kući poslanstva. Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je njima sohbetio/govorio i halom i jezikom.

 

Dva emaneta hazreti Pejgambera

Imajući u vidu uputu i ustrajnost svog ummeta, hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio je ummetu dva emaneta i naredio nam da ih dobro čuvamo. Prema kazivanju Zejd ibn Erkama, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je održao jednu hutbu pored izvora ''Hummen'', koji se nalazi između Meke i Medine. Nakon zahvale i pohvale Allahu i zikra, kazao je:

O ljudi! Slušajte! I ja sam čovjek. Bliži se dolazak Izaslanika smrti od moga Gospodara, da mu se odazovem i da vas napustim. Ostavljam vam dva dragocjena emaneta – njihovo  pravo je veliko.

Prvi je Allahov kitab – Kuran, nur i vodič koji upućuje čovjeka ka istini. Njega se čvrsto  držite.

Hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, je dao savjete po pitanju čvrstog prihvatanja i vezanja za Kuran-i Kerim. Zatim je nastavio svoj govor:

Drugi emanet je moj Ehl-i bejt. Prema mom Ehl-i bejtu se ponašajte s poštovanjem. Podsjećam vas da se bojite Allaha po pitanju moga Ehl-i bejta. Podsjećam vas da se bojite Allaha po pitanju moga Ehl-i bejta. Podsjećam vas da se bojite Allaha po pitanju moga Ehl-i bejta.“ (Muslim, Fedailu-s-sahabe)

 

 

Vrijednost Ehl-i bejta

Prema kazivanju naše majke Ummu Seleme, hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je svojoj kćerci Fatimi:

„Dovedi mi svog supruga i svoju djecu!“

Ona je otišla, i kada ih je dovela, hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, je stavio preko njih jednu abaiju, na njih je stavio svoje mubarek ruke i kazao:

„Allahu, oni su Muhammedova porodica, kao što si svoju milost i blagoslov spustio na Ibrahimov rod, spusti i na Muhammedovu porodicu. Ti si, zaista, hvaljen i uzvišen.“

Ummu Seleme, radijallahu anhu, kaže:

I ja sam željela ući pod abaiju i pridružiti im se. Zbog toga sam podigla jedan kraj abaije. Hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, je povukao moju ruku i nije mi dozvolio da uđem pod abaiju. Rekao je:

„Ti si u hajru i sreći.“ (Sujuti, Ed-Durru-l-mensur)

Paziti na emanet hazreti Pejgamberov

Mi nismo fizičkim očima mogli vidjeti hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem. Ali je moguće vidjeti njegov Ehl-i bejt. Danas u mnogim mjestima je prisutan Ehl-i bejt. Kao što će prvi emanet – Kuran – trajati do Sudnjega dana i drugi emanet – Ehl-i bejt – će postojati do Sudnjega dana. To što nam je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio svoj Ehl-i bejt u emanet za nas, njegov ummet, to je velika čast.

Zbog toga moramo biti na pomoći Ehl-i bejtu koji nam je ostavljen u emanet i moramo ih voljeti svim srcem. Trebamo ih pomagati više nego što pomažemo svoju rodbinu i bližnje. Zapravo, hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, je ukazujući na tu posebnost kazao:

„Najbolji od vas su oni koji su nakon mene najbolji prema mom Ehl-i bejtu.“ (Hakim, Mustedrek)

Onaj ko učini neko dobro prema nekome iz Ehl-i bejta na Sudnjem danu će imati nagradu za to. Hazreti Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

Onaj ko želi da mu budem šefatdžija na Sudnjem Danu neka ne prekida vezu sa Ehl-i bejtom i neka ih voli.“ (Hejsemi, Medžmeu-z-zevaid)

Prema kazivanju Ibn Omera posljednje riječi hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem, su bile:

„Pazite na moj Ehl-i bejt!“ (Muslim, Fedailu-s-sahabe);  „Ne ulazi iman u srce onoga ko ne voli moj Ehl-i bejt.“ (Tirmizi, Menakib)

 

Protiviti se Ehl-i bejtu

Nije ispravno da se bilo koji mu'min suprostavlja Ehl-i bejtu. Hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, je za one koji se suprostavljaju Ehl-i bejtu kazao:

Kunem se Allahom, onaj ko mrzi i srdi se na mene i moj Ehl-i bejt, zaista će ući u Džehennem.“ (Hakim, Mustedrek; Ibn Hibban, Es-Sahih)

Haris ibn Abdulmuttalib, radijallahu anhu, prenosi:

Hazreti Ibn Abbas, radijallahu anhu, amidža hazreti Pejgambera je srdit došao Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam bio sa njim. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao:

Zašto si srdit?

Ej Allahov Poslaniče! Šta to ima između nas Hašimovića i Kurejševića? Kada sretnu jedni druge, susreću se sa nasmijanim licima, a kada dođu nama, dolaze sa drugačijim licem - kaza hazreti Abbas, radijallahu anhu.

Na to se hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, naljutio, lice mu je porumenilo, a potom je kazao:

Kunem se Onim u čijoj ruci je moja duša, neće ući iman u nečije srce sve dok vas ne bude volio radi Allaha i Njegovog Poslanika.

Zatim je nastavio:

 O ljudi! Ko ezijeti/zadaje muku mom amidži mene ezijeti. Čovjekov amidža je poput njegovog oca. (S. Mubarek Erol, Kurtulus Gemisi Ehl-i Bejt)

Kao što se jasno može vidjeti, onaj ko povrijedi Ehl-i bejt, povrijedio je hazreti Fatimu, radijallahu anha, i računa se da je lično povrijedio hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem. A onaj ko povrijedi Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, uradio je postupak sa kojim neće biti zadovoljan Allah, dželle dželaluhu. Ovo važi za sve članove Ehl-i bejta. Jer, nama je naređeno da volimo Ehl-i bejt. To je jedna blagodat i za naš dunjaluk i naš ahiret.

 

Da li je Ehl-i bejt bezgrešan

Prema vjerovanju Ehl-i sunneta samo su pejgamberi bezgrešni. Ehl-i bejt nije bezgrešan. Nasuprot tome, šije vjeruju da su pripadnici Ehl-i bejta sačuvani od grijeha. Prema njima, Ehl-i bejt je po pitanju vjerovanja i djela sačuvan od svake vrste pogreške, to jeste, bezgrešni su. Prema ehli-sunnetskim alimima, kao i po svakom drugom pitanju tako i po ovom, daleko od pretjerivanja i manjkavosti, ehli-sunnetski alimi su iznoseći jedan razuman pristup ukratko kazali:

''To što je Ehl-i bejt potomstvo hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem, je svakako jedna velika čast. Međutim, to što imaju tu veliku čast ih ne čuva od činjenja pogrešaka i grijeha, odnosno, ne znači da su bezgrešni. Jer, ismet/sačuvanost od grijeha je osobina svojstvena samo pejgamberima.

Zbog toga sejjid i šerif mogu da učine grijeh. To ih ne izvodi iz Ehl-i bejta. Zapravo, veliki učenjak Ibn Hadžer Hejtemi je rekao: 'Činjenje velikog prestupa i ne bivanje pobožnim nekoga, čije porijeklo seže do hazreti Pejgamberove, sallallahu alejhi ve sellem, kuće, ne izvodi ga iz Ehl-i bejta. No, Uzvišeni Allah je njima dao neke blagodati, njih je izabrao i učinio ih muslimanima sredstvom ka dobru.''' (S. Mubarek Erol, Kurtulus Gemisi Ehl-i Bejt)

 

Ehl-i bejt je poput Nuhove lađe

Hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, koji je more milosti i koji je poslan kao milost svjetovima, za svakoga je bio milost i garancija. Uzvišeni Allaha kaže:

„Allah ih neće kazniti sve dok si ti među njima i sve dok oni traže oprost (sve dok među njima ima onih koji traže oprost) Allah ih neće kazniti.“ (El-Enfal, 33)

Kao što se vidi, sve dok se među njima nalazi hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve selem, i sve dok oni traže oprost (tevba-i istigfar) za ono što su počinili, neće biti kažnjeni.

Prema alimima, postojanje Ehl-i bejta je također povod sigurnosti. Njihovo postojanje je za svijet, a posebno za ummet hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem, jedna garancija, jedna sigurnost. Jer Ehl-i bejt je po pitanju vjere (pouzdanja, povjerenja) prisutan umjesto hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem. Zato što oni nose dio nura Resulullahovog, sallallahu alejhi ve sellem.

Stoga, Allah neće kazniti osobu koja uvažava i pokazuje poštovanje prema hazreti Pejgamberovom, sallallahu alejhi ve sellem, Ehl-i bejtu.

Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je čuo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Prihvatite moj Ehl-i bejt poput glave na tijelu i očiju na glavi.“ (Taberani, El-Mu'džemu-l-kebir)

U jednom drugom hadisu Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao:

„Zvijezde su garancija stanovnicima nebesa. A moj Ehl-i bejt je garancija mome ummetu.“ (Taberani, El-Mu'džemu-l-kebir)

Prema jednom drugom rivajetu/predaji:

„Moj Ehl-i bejt je garancija za one koji se nalaze na zemlji. Ako nestane moj Ehl-i bejt, tada će početi dolaziti stanovnicima zemlje ono što je obećano.“ (Hakim, Mustedrek)

Prema rivajetu Ahmed ibn Hanbela, kazano je:

„Ako nestane zvijezda, nestaće i stanovnici nebesa. A ako nestane moj Ehl-i bejt, nestaće i stanovnici zemlje.“ (Dejlemi, Firdevsu-l-ahbar)

Hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, je uporedio Ehl-i bejt sa Nuhovom, alejhi-s-selam, lađom. Kazao je:

„Ehl-i bejt je poput Nuhove lađe. Ko se na nju ukrca spasiće se, a ko ostane ugušiće se.“ (Hakim, Mustedrek; Ahmed ibn Hanbel, Musned)

Priča: Koža koja se treba poljubiti

Jednog dana Imam-i Azam (Imam Ebu Hanife), rahmetullahi alejhi, je otišao kod svoga učitelja Imama Džafera Sadika, rahmetullahi alejhi, da uči znanje i sluša hadis. Njegov učitelj je došao sa jednim štapom u svojoj ruci.

Ej Poslanikov potomče, vi niste još u godinama da vam treba štap – reče Imam-i Azam.

Istina je, ali ovo je štap od hazreti Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, sa sobom ga nosim radi berićeta.

Imam-i Azam, rahmetullahi alejhi, odmah priđe, prigrli štap i reče:

Ej Poslanikov potomče, dozvolite mi, molim vas, da ovaj štap poljubim!

Džafer Sadik, rahmetullahi alejhi, zavrnu rukav i kaza pokazujući ruku Imam-i Azamu, rahmetullahi alejhi.

Tako mi Allaha, ti znaš da je ovo koža u kojoj se nalaze ćelije Allahovog Poslanika, i ove dlake su od njegovih dlaka. Zar da to ne poljubiš, a da poljubiš štap!

Sa ovim je Džefer Sadik podsjetio da su potomci hazreti Hasana i Husejna, radijallahu anhuma, jedan dio hazreti Pejgamberov, sallallahu alejhi ve sellem. (Muhammed Besjuni, Es-Sejjide Fatimetu-z-Zehra)

 

Važnost ljubavi prema Ehl-i bejtu

Nakon ljubavi prema Uzvišenom Allahu, najdostojniji ljubavi jeste hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem. Voljeti Allaha, dželle dželaluhu, zahtijeva i voljeti onoga i ono što On voli. Bez sumnje, ono što Uzvišeni Hakk najviše voli jeste Njegov poslanik – hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem. A ono što Poslanik najviše voli jesu njegov Ehl-i bejt i njegovi ashabi. Onaj ko voli Uzvišenog Allaha naravno da voli i ono što On voli. Znak da je ljubav potpuna i potpuno zrela (razvijena) jeste da se vole bližnji onoga ko se voli i da se vole oni koji njega vole i koji su povezani sa njim. Prava ljubav to traži. Zbog toga svaki mu'min, kao što voli hazreti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mora da voli i  njegov Ehl-i bejt.

Uvažavanje i poštovanje hazreti Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, čistog Ehl-i bejta, njegove rodbine, njegovog odabranog potomstva smatra se uvažavanjem i poštovanjem Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Postoji mnogo hadisa koji ukazuju na nužnost i važnost ljubavi prema Ehl-i bejtu.

U predaji od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, hazreti Resul-i Ekrem, sallallahu alejhi ve sellem, zahtijeva da se voli Ehl-i bejt. Prema predaji od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, je rekao:

„Volite Allaha zbog blagodati sa kojima vas je počastio. Mene volite zato što volite Allaha, a moj Ehl-i bejt volite zato što mene volite.“ (Tirmizi, Menakib; Hakim, Mustedrek)

 

Mjera u ljubavi prema Ehl-i bejtu

Ljudi ponekad po pitanju ljubavi prema Ehl-i bejtu odu u dvije krajnosti  i imaju pogrešan odnos. Neki u ime ljubavi i vezanosti za Ehl-i bejt toliko čine greške i padaju u ćorsokak da čak i prema mnogim ashabima iskazuju neprijateljstvo i iznose potvore. Neki, pak, ne poklanjaju potrebnu pažnju prema Ehl-i bejtu, a neki idu dotle da iznose laži i da mrze to časno potomstvo.

Kao i uvijek, i po ovom važnom pitanju, najispravniji i srednji put vidimo u razumjevanju Ehli-sunneta ve-l-džemata koji se nije odvajao od puta na kojeg ukazuje Kur'an i Sunnet.

Naravno, svaki musliman treba da voli Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, ashabe, njegove supruge – koje su naše majke, njegovo potomstvo, očeve od njegovih supruga – tastove i njegove zetove. Ako se neko od njih ne voli, ne voli se istinski Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Hrišćani poriču hazreti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći mi volimo hazreti Isa'a, alejhi-s-selam, kako god je to pogrešno, isto tako je  pogrešno i mrziti ashabe govoreći volimo hazreti Aliju, radijallahu anhu.

Stav Ehli-sunneta po pitanju ljubavi prema hazreti Aliji, radijallahu anhu i Ehl-i bejtu je srednji stav i on je daleko od ponašanja i stava kojeg imaju Rafidije i Haridžije. Haridžije su pokazale neprijateljstvo prema hazreti Aliji, radijallahu anhu, a Rafidije su pretjerale u toj ljubavi da su mrzili bližnje i najveće drugove hazreti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Čak, jedan njihov dio, idući i još dalje, pripisao je božanstvenost hazreti Aliji, radijallahu anhu.

Obračajući se hazreti Aliji, radijallahu anhu, hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, je ukazao na ovu stvar:

„Ej Ali! Kod tebe vidim sličnost sa Isaom. Jevreji su bili njegovi neprijatelji i na kraju su iznijeli potvoru na njegovu majku, a hrišćani su pretjerali u ljubavi prema njemu. Podigli su ga na stepen koji mu ne pristaje i na kraju su kazali Božiji sin.“ (Ahmed ibn Hanbel, Musned)

U ovom hadis-i šerifu Haridžije su upoređene sa jevrejima, a Rafidije sa hrišćanima.

Također, sam hazreti Alija, radijallahu anhu, je kazao:

„Zbog mene će propasti dvije skupine. Prva, pretjeravajući u ljubavi prema meni, pripisuje  mi stvari koje se ne nalaze kod mene. Drugi su moji neprijatelji i mnogo me potvaraju.“ (Ibn Asakir, Tarihu medineti Dimašk)

Obje ove grupe su otišle u krajnost udaljavajući se od srednjeg puta koji predstavlja istinu. Jer, voljeti hazreti Aliju, radijallahu anhu, nikada nije značilo biti Rafidija, ustvari, dok Rafidije vole hazreti Aliju, radijallahu anhu, oni su dušmani/neprijatelji trojici halifa i drugim ashabima.

Dakle, ljubav prema Ehl-i bejtu i ashabima kod nas mora biti u podjednaka. I Ehl-i bejt i ashabe moramo voljeti radi Allaha i radi Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem. (S. Mubarek Erol, Kurtulus Gemisi Ehl-i Bejt)

  

 Naša posljednja dova je EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretraga