Uzvišeni Allah u časnom Kur'anu kaže: ''Mi objavljujemo Kur'an. I mi ćemo nad njim bdjeti.'' (Hidžr, 9)

Kako god je Gospodar svjetova vjeru povjerio Poslaniku s.a.v.s. i obavezao ga da je prenosi drugima, isto tako i Poslanik s.a.v.s. je taj zadatak ostavio u emanet svojim nasljednicima/varisima. Naredio im je pri tom da Kur'an i sunnet slijede u slovo, rekavši da će time biti zaštićeni od skretanja s prvog puta. Tako je vjera zaštićena od nestajanja, a ashabi, tabiini, i alimi koji su slijedili njihov put, su počašćeni udjelom u časnom zadatku čuvanja Kur'ana i vjere.

Vjera je Allahova, i Allah će je čuvati do Sudnjeg dana. Uvijek će postojati skupina koja živi ispravnu vjeru. Jer Allah je tako obećao. Međutim, i u tom poslu kao i u svakom drugom Allah stavlja vesilu. A vesila u čuvanju vjere jeste istinska ulema.

Postoje ibadeti koji su od strane Allaha određeni vremenom. Kada dođe njihovo vrijeme farz ih je izvršiti. Neki od tih ibadeta su namaz, post, hadždž itd.

Hadždž je posjeta Kabi sa nijetom ibadeta i obavljanje određenih obreda. 

Ti obredi se sastoje od: ihrama, tavafa, stajanja na Arefatu i Muzdelifi, saja i gađanja šejtana. 

Hadždž je naređen devete godine po hidžri. Uzvišeni Allah kaže: ''Tamo (u Mesdžidi Haremu) su ajeti jasni. Tamo je i mekami Ibrahim. Ko tamo ode siguran je. Ko ima mogućnosti dužan je da obavi hadždž. To je Allahov hak nad ljudima. Ko se ne odazove, neka zna da Allah nema potrebu za tim.' (Ali Imran, 97)

Mi slijedimo hanefijski fikh i poštujemo fetve zvanične Islamske zajednice u BiH tako da za sve šerijatske dileme, pitanja i odgovore možete se obratiti na stranicu rijaseta BiH www.rijaset.ba.

 

Stranica 4 od 4

Pretraga