Ahlak kojem Kur'an poziva

KUR'AN je Allahova posljednja objava koju je Muhammedu, a.s., dostavio melek po imenu Džibril. Počinje sa surom Fatihom a završava sa Nasom. Kur'an je uputa svim ljudima i džinima kako da postignu sreću i zadovoljstvo na oba svijeta:

وَمَاهُوَإِلَّاذِكْرٌۭلِّلْعَٰلَمِينَ – Kalem, 52:  A on je samo Opomena i Uputa svjetovima.

Kur'an je sukcesivno objavljivan, ajet po ajet, cijele 23 godine. na taj način je odgovarao na pitanja koja su Poslaniku, a.s., postavljana, rješavao konkretne i aktuelne probleme.

 

وَهَٰذَاكِتَٰبٌأَنزَلْنَٰهُمُبَارَكٌۭفَٱتَّبِعُوهُوَٱتَّقُوا۟لَعَلَّكُمْتُرْحَمُونَ – En'am, 155

A ova Knjiga koju objavljujemo, blagoslovljena je; zato je slijedite i bojte se (Allaha), da bi vam se smilovalo.

Jedina, od svih nebeskih knjiga, koja je doživjela toliko štampanja, prijevoda, memorisanja napamet je Kur'an. Ovo je zbog toga što su sve prethodne objave bile određene za posebne prilike, konkretne narode, dok je Kur'an objva i uputstvo svim svjetoima i čitavome čovječanstvu. Ostale objave su iskrivljavane, dok je Kur'an prenesen bez ikakvih preinaka, upravo onako kako ga je primio Muhammed, a.s.

Allah, dž.š., se obavezao da će čuvati Kur'an da se ne iskrivi i ne preinači:

إِنَّانَحْنُنَزَّلْنَاٱلذِّكْرَوَإِنَّالَهُۥلَحَٰفِظُونَ – Hidžr, 9

Uistinu smo Mi objavili Kur'an, i Mi ćemo ga čuvati

Kur'an ej uputa vjernicima kako da organizuju svoje živote. Kur'an se uči u najvažnijem ibadetu: namazu, što najbolje pokazuje njegovu vrijednost i veličinu. Kur'an bi vjernici trebali često učiti. Uzvišeni kaže:

 

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًۭا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾El-Enfal, 2-4

 

Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju

oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju.

Oni su, zbilja, pravi vjernici - njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.

 

Kur'an pridaje veliku važnost ljudskim postupcima, njihovom odnosu prema Bogu i samim međuljudskim odnosima. On se bavi uređivanjem svih tih odnosa kao i odnosa između supružnika, odnosam među različitim nacijama. Naučava da se čovjek pridržava lijepog ponašanja u svim tim odnosima. Poučava čovjeka da se sa svima odnosi na najljepši mogući način.

Časni Kur'an zabranjuje griješenje, blud, ružne riječi, psovke, laž, potvoru, gibet, pijenje alkoholnih pića, pronevjeru i slično.

Kur'an sprječava čovjeka da bude u gafletu i savjetuje ga da svijet oko sebe posmatra očima pouke. Govori o prošlim narodima kako bi čovjek uzeo pouku iz toga. U Kur'anu se nalaze opisani i oni koji su bili protiv Allahovih poslanika i njihov zastrašujući kraj i okončanje ovozemnoga života.

Kur'an nalaže da ljudi žive u bratstvu i jedinstvu, pravdi i milosrđu; da se međusobno pomažu i vole. Sprečava ih da konzumiraju haram jela i pića te da se neprikladno i ružno ponašaju.

 

Okititi se kur'anskim ahlakom

 

Okititi se kur'anskim ahlakom podrazumijeva da čovjek sve svoje postupke uskladi sa naučavanjima Kur'ana; izvršavati ono što se naređuje u njemu te kloniti se svega onoga što je zabranjeno. Čovjek dok ga uči dužan je razmišljati o njegovim kazivanjima i primjerima koji su navedeni u njemu te iz toga izvući pouku.

وَٱعْتَصِمُوا۟بِحَبْلِٱللَّهِجَمِيعًۭاوَلَاتَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟نِعْمَتَٱللَّهِعَلَيْكُمْإِذْكُنتُمْأَعْدَآءًۭفَأَلَّفَبَيْنَقُلُوبِكُمْفَأَصْبَحْتُمبِنِعْمَتِهِۦٓإِخْوَٰنًۭاوَكُنتُمْعَلَىٰشَفَاحُفْرَةٍۢمِّنَٱلنَّارِفَأَنقَذَكُممِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَيُبَيِّنُٱللَّهُلَكُمْءَايَٰتِهِۦلَعَلَّكُمْتَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.“ (Alu 'Imran, 103)

Allahovo uže podrazumijeva Kur'an. Držanje za to uže podrazumijeva učenje Kur'ana i postupanje prema njemu – tj. sprovođenje u praksu onoga što u njemu piše.

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kaže:

  • Kur'an je čvrsto Allahovo uže, najispravniji put

  • Allahova Knjiga – Kur'an je Allahovo pruženo uže sa Nebesa do Zemlje

  • Nema sumnje da je Kur'an Allahovo čvrsto uže, očito svjetlo, koristan lijek. Ko za njega čvrsto prione postignut će spas (Ibn Kesir, Tefsir)

Kur'an je Allahov govor i ćovjek prema njemu treba pokazat najveće poštovanje, učiti ga redovno i postupati prema njemu. Čovjek treba da ulaže maksimalan napor kako bi ga ispravno razumio. Istinski vjernici Kur'an smatraju Allahovim pismom i tako se prema njemu odnose. U konačnici zadobijaju muhabbet i ahlak koji zagovara Kur'an. (Hadislerle İlim ve Hikmet, İbn Receb El-Hanbelî, Semerkand Yayınları, C.1, sf.261.)

 

Poslanikov, s.a.v.s., ahlak je bio Kur'an

 

Kur'an u suri El-Kalem kaže da je Poslanik, s.a.v.s., bio na najuzvišenijem stepenu morala. U suri El-Ahzab se kaže da u Muhammedu, a.s., vjernici imaju najljepši uzor koji treba uvijek slijediti.

Prenosi se od Katade radijallahu anhu da je rekao: “O majko pravovjernih, obavijesti me o ahlaku Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.” Ona odgovori (Aiša radijallahu anha): “Zar ne čitaš Kur’an?”, a ja joj rekoh: “Svakako (čitam Kur’an).” Ona reče: “Uistinu ahlak Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem je Kur’an.” Bilježe Muslim i Ebu Davud.Ovo podrazumijeva da je on izvršavao sve ono što Kur'an naredi a da se klonio svih njegovih zabrana.

U drugim predajama rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ja sam doista poslan da upotpunim (usavršim) plemeniti moral. (Buharija u Edebul-mufred)

Muhammed, a.s., je bio najljeošeg ponašanja i zajednicu predislamskih Arabljana je doveo iz najnižih oblika ponašanja u jednu zajednicu koja je zaimala ideale i moralna načela. Od ljudi koji su zakopavali živu djecu načinio je zajednicu koja je uzor čitavome ljudskom rodu do Sudnjeg dana.

Poslanik, a.s.v.s., nikada nije pridikovao nekome. Enes, r.a., hizmećar Allahova Poslanik, a.s.v.s., prenosi: Poslanik, a.s.v.s., nikada nije me pitao zašto sam nešto uradio ili zašto nešto nisam uradio. (Buharija, Tirmizija, Ebu Davud)

On je bio Poslanik milosti. Na Uhudu su mu plemeniti ashabi kazali da prokune nevjernike, na što je on odgovorio da nije poslat da proklinje nego kao milost svima i svim svjetovima.

 

Ponašati se prema načelima Kur'ana i Sunneta

 

Kur'an u pojedinim ajetima naređuje da slijedimo Poslanika, a.s.v.s., zato što je on najbolje i najispravnije primjenio sve kur'anska naređenja i zabrane u svome životu.

Vjerovanje u Kur'an podrazumijeva ponašanje prema njegovim načelima. Znak ljubavi vjernika prema Allahu jeste da uči Kur'an i da se ponaša spram njegovih načela. Poslušnost Allahu podrazumijeva slijeđenje Kur'ana i Sunneta, a za poslušne slijedi nagrada koja se spominje u sljedećem ajetu:

 

Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti! (En-Nisa', 69)

 

Na kraju, Kur'an je Allahov emanet ljudima povjeren na čuvanje, učenje, studiranje, razmišljanje i uputstvo za ponašanje. Učenje Kur'ana je počast koja je dodijeljena jedino ljudima i džinima, čak ni meleki nemaju tu privilegiju.

 

 

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 

 

 

 

 

Pretraga