Printanje stranice

Kako pravilno služiti islamu?

Hizmet (služenje, dobrovoljni/volonterski rad) je ogledalo vjernika. Mjerilo imana. U kojoj mjeri rob poznaje svog Gospodara toliko je milostiv prema Njegovim robovima i toliko im služi i koristi. Kao što kaže Poslanik s.a.v.s., pravi musliman je onaj od kojeg su sigurni svi ljudi, od kojeg niko ne vidi štetu nego samo korist. Onaj u koga ljudi nemaju povjerenja, ko ne voli ljude i koga ljudi ne vole, taj ne može osjetiti slast imana. (Buhari, Muslim, Ebu Davud)

Velikani su hizmet ljudima oduvijek smatrali velikim ibadetom. Sljedeći hadis je njihov temeljni princip: 

"Svi ljudi su jedna porodica. A najbolji od njih je onaj ko im najviše koristi" (Ebu Ja'la, Musned)   

 

U drugom hadisu se kaže: 

"Onaj ko hizmeti jednoj zajednici, on stječe najveću nagradu" (Ebu Davud; Sujuti)

 

Hizmet je pozivanje na dobro

Dužnost pozivanja na dobro i odvraćanja od zla je hizmet koji se ne smije zanemariti. Allah Teala kaže: 

"Tako mi vremena, čovjek je uistinu na gubitku. Osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju istinu i preporučuju sabur" (Asr, 103, 1-3)

A da bi čovjek postigao navedeno potrebno je da se zalaže i trudi. Allah Teala one koji se trude i bore hvali riječima:

"Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovom putu bore imecima svojim i životima svojim" (En- Nisa, 4/95)

Kao što se vidi iz ajeta nisu isti oni koji se trude i zalažu i oni koji to ne čine.

 

Znati prioritete u hizmetu

U hizmetu treba vodit računa o prioritetima. Napustiti farz ibadet a baviti se nafilom nije hizmet nego hezimet (poniženje). Cilj hizmeta je postizanje Allahovog zadovoljstva. A ono što roba najviše vodi do Allahovog zadovoljstva jesu farzovi. Kao što kaže Imam Rabbani k.s. izvršiti jedan farz ima veću vrijednost nego hiljadu godina nafila ibadeta. A sunneti i edebi unutar jednog farza su vrjedniji nego nafile izvan farzova.

Oni koji žele da hizmete, prvo trebaju nastojati da izvršavaju dužnosti i obaveze koje su im farz. Ko želi da čini dobročinstvo treba da počne od najbližih. Najveće pravo/hakk kod čovjeka imaju njegovi roditelji. Ostaviti roditelje gladne a baviti se sa siromasima u komšiluku nije ispravno. Najvrjednije djelo je čuvanje prava roditelja. Međutim, nema pokornosti robu u nepokornosti Stvoritelju. Ako roditelj naređuje haram ili sprječava od izvršavanja farzova, tada se neće poslušati. 

Obavezno je i da se pazi na pravo porodice. Ukoliko se zbog nefsa zanemari porodica, supružnik i posao, hizmet neće uroditi plodom. Međutim svi treba da se žrtvuju onoliko koliko je potrebno za hizmet. Ako jedna žena daje podršku mužu koji hizmeti na Allahovom putu, pomogne mu u tome i omogući mu ono što je potrebno, koliko može, ona će imati istu nagradu kao i on. Žena koja je udata a želi da učestvuje u hizmetima ne smije da zanemari prava muža i da se ponaša kao da je slobodna. Ako ona izvršava farzove i dužnosti premamužu i djeci onda je svakako u hizmetu koji se ubraja u hizmet vjeri. I to je ujedno najveći hajr za nju.

 

Na prvom mjestu hizmet imanu i hizmet tevbi/pokajanju

U hizmetima na polju dobročinstava koji se odnose na ahiret,također je važno znati prioritete.

• Na prvom mjestu je hizmet imanu. Najveći i najvažniji hizmet koji čovjek može učiniti sebi jeste da usvoji znanje o svom Gospodaru i povjeruje i prihvati Ga kao jedinog boga. Također, najveći hizmet učinjen drugim ljudima jeste zalaganje i trud na polju njihovog vjerovanja.

• Drugi po važnosti je hizmet na polju tevbe(pokajanja). Tevba je pred Stvoriteljem priznati vlastite greške i slabost. Najviše što čovjek može pohizmetiti, nakon hizmeta na polju imana jeste da bude uzrok nečijoj tevbi. Jer tevba je djelo koje Allah Teala najviše voli.

• Nakon imana i tevbe, slijedi zikr. Treći po važnosti je hizmet na polju zikra. Jer bez zikra je jako teško očuvati tevbu. 

• Četvrti po važnosti je hizmet na polju sohbeta. Onaj ko osjeti slast tevbe i zikrullaha, da bi održao taj hal (stanje) sohbet mu je potreban kao što mu je potreban zrak i voda. Sohbet je druženje, spajanje duša, razmjena emocija koje su produkt ljubavi radi Allaha. Većina koristi koje se nalaze u sohbetu, se ne vide. Tijesto duše nadolazi kroz sohbete.

• Nakon ovih dolaze svi drugi hizmeti. Dakle sve ono što koristi ljudima i zajednici. Ukoliko se ti drugi hizmeti pretpostave navedenim, to znači da se materijalno pretpostavlja čovjekovoj duši. A u tom slučaju postoji opasnost da se izgubi i jedno i drugo.

 

Hizmet mora da bude sa ljubavlju

Cijeli kosmos je stvoren kako bi bio u hizmetu čovjeku. A čovjek je stvoren da bi nosio ilahi ašk, živio savršen ahlak, i hvalu i zahvalu činio svome Gospodaru, u svoje i u ime cijelog alema. Sve navedeno se ostvaruje ili realizira dušom. Najveći su hizmeti oni hizmeti koji doprinose i pomažu čovjeku da njegova duša dođe u ovo stanje. A da bi se to desilo uslov je da sve učinjeno bude učinjeno s ljubavlju. Ni hizmet ni ibadet koji nije "od srca" ne donosi nikakvu korist niti nagradu. Jer da bi jedno djelo imalo status dobrog djela prvi uslov je iman a drugi volja. Dakle neophodno je da bude s ljubavlju. A nakon toga da bude učinjeno po usulu i edebu. 

Na Allahovom putu čovjek najprije treba da pridobije svoju dušu. Da je očisti od duhovnih nečistoća, zaštiti od šejtanskih vesvesa, očisti od niskih želja, ukrasi sa ljubavlju, pripremi za ihlas i ibadet, i dovede u stanje da je sposobna da nosi Allahovu ljubav i živi lijepi ahlak. Onaj ko ne može da pomogne sebi da se izliječi, on ne može koristiti izlječenju drugog.

U vezi sa tim Gavsi Sani, k.s., je rekao:

"Oni koji žele da hizmete drugima, neka očiste svog nefsa, to će im biti dovoljno. Jer samo onaj ko očisti svog nefsa može koristiti drugima i biti primjer u lijepim stvarima. Allahovi dostovi su na Allahovom putu korisni drugima zato što su očistili svoje nefsove i ostvarili lijepi ahlak.

Najveći hizmet je biti insan lijepog ahlaka i edeba."

 

Hizmet je lijek za nefsa

Lijek za srce je zikr, a lijek za nefsa je hizmet. Zbog toga muršidi muridima preporučuju istovremeni i zikr i hizmet. 

Hizmet koji se čini radi Allaha, dž.š., lomi leđa nefsu i čovjeka vodi do kemalata/potpunosti. U vezi sa tim, Gavsi Sani, k.s., je rekao:

"Vakufski hizmeti od čovjeka prave istinskog mumina"

 

Hizmet traži istrajnost i uravnoteženost

Istrajnost je suština u hizmetu. A istrajnost zavisi od uravnoteženosti. Uravnotežen čovjek svoje dužnosti obavlja i u najtežim uslovima. I sve što radi, radi kako dolikuje. 

Onaj ko je u hizmetu on treba da se prema ljudima ponaša lijepo. I dobro da pazi da ne bude loš primjer. 

Stoga najprije treba da vodi računa o farz ibadetima. Zanemariti ili propustiti jedan namaz zbog bilo kakvog hizmeta je nešto što dolazi od šejtana. Šejtan može koristiti hizmet kako bi čovjek odveo na stranputicu. 

Od hizmeta treba da uzimamo onoliko koliko možemo ponijeti. Ne smijemo zahtjevati niti željeti hizmete koje ne možemo valjano izvršavati. 

 

Uspjeh u hizmetu pripada džematu

Trebamo znati da je uspjeh u hizmetu od Allaha a nedostaci od našeg nefsa. Kao i to da ne držimo mi hizmet nego hizmet drži nas. Hizmet je emanet od uzvišenog Allaha i oni koji ga nose su u Allahovoj zaštiti. Allah nas obavještava da će onima koji hizmet čine njegovoj vjeri posebno pomoći i da će ih učvrstiti na pravom putu. (Muhammed, 7) 

Ispit roba počinje nakon uspjeha. U svakom stanju treba prigrliti poniznost, šukr i istigfar. I to je ujedno ahlak poslanika i znak dobrih Allahovih robova. 

 

Ahlak u hizmetu

U hizmetu nema "ja" postoji samo MI. Svoje "ja" treba žrtvovati za jedinstvo, kako bi odnosi bili lijepi i lahki. Ponekad će se desiti da se raspravljamo sa braćom kako bi došli do najispravnijeg rješenja u hizmetu, međutim na kraju treba doći do zajedničkog rješenja. Ne smijemo svjesno otvarati put za fitnu. Niti smijemo zbog nefsa ostati ljuti jedni na druge. Ako se ne slažemo sa onima koji su vođe u hizmetu, ili ćemo mi njih ubijediti u ispravnost svog mišljenja ili ćemo dozvoliti da oni nas ubijede. Nemamo pravo raditi suprotno i ometati hizmet .

Upravo to je najveća požrtvovanost u hizmetu. Oni koji su u hizmetu neće misliti na sebe nego na hizmet. Ako treba i svog nefsa će staviti pod noge kako bi hizmet stao na noge. Oni koji na ovom putu, radi Allaha, pokažu poniznost, njihova glava bit će uzdignuta do arša. Allah voli one koji tako rade.

U hizmetu nema mržnje, osvete, ishitrenosti, neprijateljstva, zavisti i izdaje. U hizmetu je potreban edeb i ljubav isto koliko je potreban ihlas. Onaj ko je u hizmetu grub na riječima, osorna lica, tvrdog srca i uske duše, on ne čini hizmet nego hezimet (poniženje). On druge ne podstiče na hizmet nego ih udaljava. 

 

Prema riječima našeg časnog Poslanika s.a.v.s., onaj ko ide na hizmet treba da ispuni sljedeće:

1.) Da ide radi Allahovog zadovoljstva

2.) Da bude poslušan baškanu i vođi u hizmetu

3.) Da udjeljuje i daje od imetka koji mu je drag

4.) Da se lijepo i blago ophodi sa prijateljima

5.) Da se drži daleko od fitne i nereda   

Ko ovako uradi, njemu će i budnost i spavanje donijeti sevape. Ko, suprotno tome, krene u hizmet kako bi stekao naklonost drugih i kako bi se pokazao, te pokaže neposlušnost vođi, i zavađa ljude i pravi nered, on neće vidjeti nikakvog hajra. (Ebu Davud, Džihad)

Allahov put je put na kojem se brat voli zajedno sa njegovim nedostacima. To je put na kojem se daje onome koji ne daje, posjećuje onaj ko ne posjećuje. To je put na kojem se hizmeti zalažući i živote i imetke a na kraju se traži oprost za nedostatke. Onaj ko sebe vidi vrjednijim od drugih i očekuje hizmet od njih, taj kod Allaha nema vrijednosti ni koliko životinjski izmet

U jednom sohbetu Gavsi Sani k.s. kaže: "Žrtvujte svog nefsa za ummet Muhammedov". 

 

Hizmet zahtjeva sabur i hrabrost

Nagrada za teškoće koje se podnose na Allahovom putu je džennet i Allahovo zadovoljstvo. Teškoće na koje nailazimo u hizmetu postoje zbog toga da bismo pokazali sabur i stekli što veću nagradu. Ono što se stekne lahko to nije trajno. Zbog toga svako onaj ko ide u jedan posao radi Allahovog zadovoljstva treba da odmah na početku bude spreman na poteškoće na koje će naići.

Prvi od sunneta svih poslanika a.s. jeste podnošenje teškoća prouzrokovanih od strane ljudi. 

Gavsi Sani k.s. u jednom sohbetu kaže: "Dok činite hizmet, naići ćete na razne neugodnosti, probleme i optužbe. Ali vi to sve strpljivo podnosite za hatar voljenog. Budite od onih koji su strpljivi."

 

Temelj hizmeta je istišara (dogovor)

Povjeriti hizmet samo jednoj osobi je vrlo opasno. Kako za osobu tako i za hizmet. Onaj ko je na čelu jednog hizmeta ne treba da se oslanja samo na svoju pamet. Treba da ukaže povjerenje i vrijednost i prijateljima koji su s njim u hizmetu. Da se dogovara sa njima, sluša njihove prijedloge i da zajedno dolaze do rješenja koje je najbolje. Onaj ko je baškan u hizmetu on treba da podrži najispravnije rješenje, čak i ako se ne slaže sa onim za šta se on zalagao. Ne smije se desiti da zbog nefsa i kibura insistira na pogrešnom rješenju. 

Svi nosioci hizmeta treba da obrate pažnju na sljedeći ajet:

"Ti si se iz Allahove milosti prema njima blago odnosio. A da si bio osoran i grub niko ne bi ostao u tvojoj blizini. Oprosti im njihove pogreške i moli Allaha da im oprosti. A u poslovima se savjetuj sa njima." (Ali Imran, 159)

 

Hizmet velikana

Sejjid Ahmed Buhari, k.s., prenosi: "Moj muršid Abdullah Simavi, k.s., me je zadužio da obavljam vazifu imama. Pored toga, nakon što bi sunce izašlo uzeo bih magarca i sve do podne namaza u šumi skupljao drva. Nakon što bih se vratio i klanjao podne namaz, onda bih otišao na njivu i obavljao poslove oko usjeva. Skupljao bih grane i nosio na leđima. Obavljao bih i poslove u dvorištu. A onda bih nakon ikindije namaza odlazio na sohbet kod šejha."

Allahovi dostovi su tako gledali na hizmet. U okviru dozvoljenog nisu izbjegavali nijedan posao. Nikada nisu birali kome će hizmetiti ni koji će hizmet uzimati. 

Veliki arif Pir Nessadž Ali Ramiteni, k.s., je rekao:

"Mnogo je onih koji hizmete i prigovaraju, ali malo je onih koji hizmet smatraju nimetom."

 

U vezi sa hizmetom Gavsi Sani, k.s., je rekao:

"Neka vaše djelovanje obavezno bude u skladu sa šerijatom! Ne vladajte se prema emocijama. Većina sufija može da ne zna šta vi radite (od hizmeta). Neka vaše stanje zna Allah, dž.š. Ne obazirite se na riječi ljudi. Bit ćete izloženi raznim neugodnostima, kritikovat će vas i optuživati. Ali vi, ono što radite, radite radi Allahovog zadovoljstva, za hatar Voljenog. Da bi dobili nagradu od Allaha. Budite strpljivi i racionalni. I odluke donosite čineći istišaru(dogovaranje)."

VE AHIRU D'A VANA ENIL HAMDU LILLAHI RABIL A'LEMIN